Descobreix

Events

Graffitea

Cheste

El festival Graffitea sorgeix, el 2016, com una reivindicació de l'espai urbà recolzat per l'art urbà com a representant dels valors, interessos i inquietuds de la societat actual. Els organitzadors van trobar molt interessant la idea que l'art isquera al carrer i que tots el pogueren disfrutar de forma gratuïta.

Cartel Graffitea nuevas fechas

L'objectiu és revalorar diferents edificis de Xest i crear una ruta urbana d'interés artístic i turístic. Este festival és una eina per a expressar la memòria de Xest i reflectir alhora les fites històriques del poble.

És, per això, que el festival inclou una sèrie d'activitats i actuacions en diversos àmbits, la intervenció plàstica i la formació educativa (amb presència a escoles i instituts locals).

Dels quatre dies que dura, dos es dediquen al festival, durant els quals hi podem trobar els artistes fent el seu treball. Durant el festival es coordinen tant tallers educatius com rutes explicatives del festival.

Els espais intervinguts s’hi queden perquè el turista els puga visitar. Els espais intervinguts a Xest són de gran qualitat i tant la vinculació amb la gent jove com la reivindicació de l'espai públic són de gran interés. En l'última edició celebrada, la novetat va ser que els espais triats eren més grans i que formaven part d'habitatges particulars, a diferència de les edicions anteriors, en les quals es van fer servir propietats municipals.

Amb Graffitea, s'ha aconseguit recuperar espais degradats del municipi, divulgar i donar a conéixer entre la població les meravelles de l'art urbà, implicar-hi tota la comunitat educativa i posar en valor la memòria històrica de Xest, entre moltes altres coses.